WaveLane Co., Ltd.
Địa chỉ văn phòng bán hàng: 6D101, TaiRan 213 Building, CheGongMiao Industrial Zone, Futian District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
Địa chỉ trung tâm nghiên cứu và phát triển: 5th floor Block B, Ziguang Information Harbor, Langshan Road, High-Tech Park, Shenzhen, Guangdong Province, 518057, China
Địa chỉ nhà máy: WaveLane building, Liyu Industrial Zone, Tianyuan District, Zhuzhou City, Hunan Province, China
Email: xwjmeg@megmeet.com
Người liên hệ: Vikas

Trang chủ » Sản phẩm » Máy sấy lỏng vi sóng » Máy sấy lỏng vi sóng

Máy sấy lỏng vi sóng

  • Máy sấy thực nghiệm cho quá
    trình chiết tách hỗ trợ bằng
    vi sóng
  • Buồng lỏng
  • Máy sấy lỏng


  • Thanh trùng lỏng vi sóng
  • Máy sấy lỏng vi sóng thực nghiệm

Ứng dụng
Máy sấy lỏng vi sóng rất thích hợp cho quá trình chế biến huyết tường trong công nghiệp dược, hóa lỏng các sản phẩm có đột nhớt cao bao gồm dầu, keo epoxy, v.v… cũng như thanh trùng và tiệt trùng cho nhiều loại thực phẩm lỏng và thuốc. Các sản phẩm lỏng hoặc nhớt cần chế biến được bơm vào ống hốc vi sóng theo lưu lượng ổn định. Sau đó nó sẽ được xử lý bằng vi sóng.

Chúng tôi có máy sấy thực phẩm lỏng, máy sấy thuốc, thiết bị tiệt trùng và sấy thuốc, v.v…

Ưu điểm
1. Máy sấy lỏng vi sóng có khả năng tăng nhiệt độ nhanh chóng và đáp ứng phản hồi siêu nhanh. Nhiệt độ ngừng tăng ngay khi thiết bị gia nhiệt được tắt.
2. Máy gia nhiệt sản phẩm trực tiếp, hiệu quả. Sản phamar sẽ được sấy đều và liên tục. Không có sự khác biệt về nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài sản phẩm.
3. Máy sấy công nghiệp này có khả năng gia nhiệt chính xác, giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm. Nó cũng có thể hoạt động như một máy tiệt trùng vi sóng công nghiệp.

Thông tin phản hồi